- -

Ευχμαστε σε λους καλ ξεκοραση-καλ καλοκαρι.Το σχολεο μας θα εναι ανοικτ κθε Πμπτη

 9:00-12:00 το πρω. πληροφορες τηλεφωνικς 2810-762610.

Οι εγγραφς των νεοεισαχθντων θα γνουν 3-5 Σεπτεμβρου, προσκομζοντας πιστοποιητικ γννησης

Τξη: - ΓΥΜΝΣΙΟΥ

 

 

    
      
 

 

 

 

 

 

νομα

 

Μσος ρος

 

Χαρακτηρισμς

 

α/α

 

Επνυμο

 

νομα

 

Πατρα

 

Ολογρφως

 

Μσου ρου

 

1

 

ΚΟΥΚΚΗ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

 

ΕΜΜΝΟΥΗΛ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΔΕΚΤΕΣΣΕΡ ΔΕΚΤ ΕΝΤ

 

ριστα

 

2

 

ΜΠΤΖΙΔΗΣ

 

ΙΩΝΝΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΔΕΚ ΔΕΚΤ ΕΝΤ

 

ριστα

 

3

 

ΝΤΡΕΣ

 

ΙΛΕΝ-ΛΕΞΝΔΡ

 

ΜΙΡΤΣΕ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΕΝ ΔΕΚΤΟ ΕΝΤΟ

 

ριστα

 

4

 

ΤΖΩΡΜΠΤΖΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΕΝ ΔΕΚΤΟ ΕΝΤΟ

 

ριστα

 

5

 

ΜΗΛΘΙΝΚΗ

 

ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ

 

ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΕΞΙ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

6

 

ΘΕΟΔΩΡΚΗ

 

ΙΟΥΣΤΙΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΠΕΝΤΕ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

7

 

ΛΟΥΦΡΔΚΗ

 

ΝΣΤΣΙ

 

ΝΣΤΣΙΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΠΕΝΤΕ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

8

 

ΧΤΖΗΘΩΜ

 

ΕΥΓΓΕΛΙ

 

ΝΙΚΟΛΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΠΕΝΤΕ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

9

 

ΤΣΠΚΗ

 

ΡΙΔΝΗ-ΙΚΤΕΡΙΝΗ

 

ΕΜΜΝΟΥΗΛ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΤΕΣΣΕΡ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

10

 

ΓΓΕΛΚΗ

 

ΕΛΛΗ

 

ΕΜΜΝΟΥΗΛ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΤΡΙ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

11

 

ΠΙΔΙΝΟΥ

 

ΙΩΝΝ

 

ΒΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΤΡΙ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

12

 

ΠΗΡΟΥΝΚΗ

 

ΣΤΥΛΙΝΗ

 

ΜΤΘΙΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΤΡΙ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

13

 

ΒΣΙΛΕΙΔΗ-ΜΠΟΥΡΚΖΙΚ

 

ΙΖΜΠΕΛΛ

 

ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΤΕΣΣΕΡ ΔΕΚΤ ΕΝΤ

 

ριστα

 

14

 

ΠΟΥΛΚΚΗ

 

ΣΟΥΖΝ

 

ΜΡΙΝΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

15

 

ΓΒΡΙΛΚΗ

 

ΡΦΕΛ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

16

 

ΚΟΠΙΔΚΗ

 

ΝΤΩΝΙ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

17

 

ΤΖΙΡΚΗΣ

 

ΜΙΧΗΛ-ΡΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚ ΔΕΚΤ ΕΝΤ

 

ριστα

 

18

 

ΜΟΥΡΝΤ

 

ΝΝΤΙ

 

ΙΧΣΝ ΛΙ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

19

 

ΠΝΓΙΩΤΚΗ

 

ΕΥΓΓΕΛΙ

 

ΜΙΧΗΛ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

      

ριστεα - Βραβεα  -  Σχολικ τος2011-2012
Τξη: - ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
   νομαΜσος ροςΧαρακτηρισμς
α/αΕπνυμονομαΠατραΟλογρφωςΜσου ρου
1ΚΛΚΩΝΙΩΝΝΕΜΜΝΟΥΗΛΔΕΚΕΝΝΕ και ΕΝ ΔΕΚΤΟριστα 
2ΧΟΥΡΔΕΜΜΝΟΥΕΛΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΠΤ ΔΕΚΤριστα 
3ΓΛΝΚΗΦΡΟΔΙΤΗΙΩΝΗΣΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΝ ΔΕΚΤΟριστα 
4ΣΤΕΦΝΚΗΧΡΙΣΤΙΝΝΣΤΣΙΟΣΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΝ ΔΕΚΤΟριστα 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Τξη: Β - Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
   νομαΜσος ροςΧαρακτηρισμς
α/αΕπνυμονομαΠατραΟλογρφωςΜσου ρου
1ΝΣΤΣΙΔΗΙΚΤΕΡΙΝΗΠΝΓΙΩΤΗΣΔΕΚΕΝΝΕ και ΕΝ ΔΕΚΤΟριστα 
2ΠΙΤΣΣΥΝΣΚΝΣΤΣΙΟΛΕΞΝΔΡΔΕΚΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΤριστα 
       
       
       
       
Τξη: Γ - Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
   νομαΜσος ροςΧαρακτηρισμς
α/αΕπνυμονομαΠατραΟλογρφωςΜσου ρου
1ΓΙΛΙΤΚΗΒΙΚΤΩΡΙΘΝΣΙΟΣΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΠΤ ΔΕΚΤριστα 
       

 
Τξη: Γ - Γ ΓΥΜΝΣΙΟΥ
   νομαΜσος ροςΧαρακτηρισμς
α/αΕπνυμονομαΠατραΟλογρφωςΜσου ρου
1ΓΚΟΥΡΟΦΛΒΙΦΤΟΣΔΕΚΕΝΝΕ και ΔΕΚΤΡΙ ΕΙΚΟΣΤ ΔΕΥΤΕΡριστα
2ΛΙΣΙΤΣΕΒΓΚΕΝΙΟΛΕΓΚΔΕΚΕΝΝΕ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜριστα
3ΣΥΝΤΙΧΚΗΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕΚΕΝΝΕ και ΔΥΟ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜριστα
4ΣΥΤΗΣΡΡΜΠΕΝΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΤΡΙ ΔΕΚΤ ΕΚΤριστα
5ΔΚΝΛΗΚΛΛΙΟΠΗΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤ ΔΕΥΤΕΡριστα
6ΝΣΤΣΙΔΗΣΝΙΚΟΛΣΠΝΓΙΩΤΗΣΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΝΝΕ ΔΕΚΤ ΕΚΤριστα

Τξη: Β - Β ΓΥΜΝΣΙΟΥ

 

    
      
 

 

 

 

 

 

νομα

 

Μσος ρος

 

Χαρακτηρισμς

 

α/α

 

Επνυμο

 

νομα

 

Πατρα

 

Ολογρφως

 

Μσου ρου

 

1

 

ΣΤΥΡΚΚΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΔΩΔΕΚ ΔΕΚΤ ΕΚΤ

 

ριστα

 

2

 

ΔΙΜΝΤΚΗ

 

ΜΡΙ

 

ΜΙΧΗΛ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΤ ΠΡΩΤ

 

ριστα

 

3

 

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΚΗ

 

ΜΕΛΙΝ - ΓΙΟΥΛΙ

 

ΙΩΝΝΗΣ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΕΞΙ ΔΕΚΤ ΕΚΤ

 

ριστα

 

4

 

ΝΙΡΓΙΝΚΗ

 

ΚΛΛΙΟΠΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤ ΠΡΩΤ

 

ριστα

 

5

 

ΧΝΟΥΤΣΗ

 

ΝΕΦΕΛΗ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤ ΠΡΩΤ

 

ριστα

 

6

 

ΚΝΤ

 

ΜΡΙ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΔΥΟ ΔΕΚΤ ΟΓΔΟ

 

ριστα

 

7

 

ΠΠΔΟΚΩΣΤΚΗ

 

ΜΡΙ

 

ΙΩΝΝΗΣ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΔΥΟ ΔΕΚΤ ΟΓΔΟ

 

ριστα

 

8

 

ΘΕΟΔΟΣΚΗ

 

ΙΩΝΝ

 

ΝΙΚΟΛΟΣ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ και ΕΝ ΔΕΚΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

 

ριστα

 

9

 

ΚΛΘΚΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΝΝ

 

ΕΜΜΝΟΥΗΛ

 

ΔΕΚΕΝΝΕ

 

ριστα

 

10

 

ΚΣΩΤΚΗ

 

ΕΥΓΓΕΛΙ

 

ΕΜΜΝΟΥΗΛ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΕΝΝΕ ΕΙΚΟΣΤ ΠΡΩΤ

 

ριστα

 

11

 

ΜΚΡΥΓΙΝΝΚΗΣ

 

ΕΜΜΝΟΥΗΛ

 

ΧΡΙΔΗΜΟΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΕΚΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΣΤ ΠΡΩΤ

 

ριστα

 

12

 

ΠΟΣΤΟΛΚΗ

 

ΣΕΜΕΛΗ-ΕΥΡΙΔΙΚΗ

 

ΕΜΜΝΟΥΗΛ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚ ΔΕΚΤ ΕΒΔΟΜ

 

ριστα

 

13

 

ΜΠΕΖΩΝΗ - ΠΕΖΩΝΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΝΓΙΩΤΗΣ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚ ΕΙΚΟΣΤ ΠΡΩΤ

 

ριστα

 

14

 

ΠΝΓΙΩΤΚΗ

 

ΖΩΗ

 

ΜΙΧΗΛ

 

ΔΕΚΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚ ΕΙΚΟΣΤ ΠΡΩΤ

 

ριστα

 

      


 
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY