Καλωσορζουμε και χαιρμαστε για την επιτυχα τους, τους νους μαθητς του σχολεου μας.

Παρακαλομε τους γονες τους ως 5  Σεπτεμβρου 2014(9' εως 13:00το πρω ), να παρουσιαστον στο σχολεο προσκομζοντας 2 φωτογραφες και πιστοποιητικ  γννησης του παιδιο τους(Καλλικρατικο Δμου ),για την εγγραφ.Προειδοποιομε πως αν αυτ δεν συμβε η θα γραφτον οι επιλαχντες η θα προκηρυχθε εκ νου η θση.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΘΕΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΤΟΓΡΦΟΥ 
ΜΕ ΣΕΙΡ ΕΠΙΤΥΧΙΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣ ΒΘΜΟΣ 
1 ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕΛΝΘΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 95 
2 ΛΥΡΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΝΔΡΕΣ 93 
3 ΜΙΕΣΤΡΙ ΚΕΙΣΙ ΝΤΡΙΤΝ 91 
4 ΔΡΜΟΥΝΤΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 88 
5 ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΡΩΞΝΗ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 86 
6 ΒAΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΟΛΙΝ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 86 
7 ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΠΡΣΚΕΥΣ 84 
8 ΠΠΔΚΗ ΓΠΗ ΝΣΤΣΙΟΣ 83 
9 ΛΕΚΚΗ ΣΤΕΦΝΙ ΙΩΝΝΗΣ 83 
10 ΛΟΥΤΡΗ ΕΛΠΙΔ ΛΟΥΚΣ 82 
11 ΓΓΕΛΚΗ ΜΡΙΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ 80 
12 ΔΣΚΛΚΗΣ ΝΔΡΕΣ ΕΜΜΝΟΥΛ 80 
13 ΜΗΤΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΘΕΟΔΟΣΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ 79 
14 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79 
15 ΜΡΝΕΛΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ-ΜΡΙ ΙΩΝΝΗΣ 78 
16 ΚΟΠΕΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 77 
17 ΜΘΙΟΥΔΚΗ ΚΩΝ/Ν 77 
18 ΠΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 77 
19 ΧΕΙΡΚΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 
20 ΦΡΓΚΟΥΛΙΤΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΟΣ 70 
21 ΦΣΟΥΛ ΕΙΡΗΝΗ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 70 
22 ΒΡΟΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 69 
23 ΒΕΡΝΔΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 69 
24 ΒΡΒΡΕΣΟΥ ΜΡΙ ΕΛΕΝΗ ΕΠΜΕΙΝΩΝΔΣ 68 
25 ΝΤΙΣ ΕΡΙΝ ΟΥΡΙΜ 68 

ΟΙ ΠΡΚΤΩ ΕΝΙ ΕΠΙΛΧΟΝΤΕΣ ΚΙ ΕΓΓΡΦΟΝΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΡΦΕΙ ΚΠΟΙΟΣ Π ΤΟΥΣ ΠΡΠΝΩ 25 
1 ΜΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67 
2 ΠΠΔΟΦΡΓΚΚΗ ΝΕΦΕΛΗ ΜΡΙΝ ΝΙΚΟΛΟΣ 66 
3 ΣΕΦ ΓΙΟΥΛΙ ΓΚΣΜΕΝΤ 66 
4 ΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΚΗ ΜΡΙ ΣΤΥΛΙΝΟΣ 65 
5 ΠΛΟΥΤΣΙΝΣΚΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΡΙΟΥΣ 64 
6 IFTIMIEIVE SERGIU MARIAN 58 
7 ΣΩΜΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 55 

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΧΟΡΟΥ 

ΜΕ ΣΕΙΡ ΕΠΙΤΥΧΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ONOMA ΠΤΡΟΣ ΒΘΜΟΣ 
1 ΦΡΓΚΟΥΛΙΤΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΟΣ 89 
2 ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕΛΝΘΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 87 
3 ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΠΡΣΚΕΥΣ 84 
4 ΜΗΤΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΘΕΟΔΟΣΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ 80 
5 ΜΡΝΕΛΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ-ΜΡΙ ΙΩΝΝΗΣ 79 
6 ΠΠΔΚΗ ΓΠΗ ΝΣΤΣΙΟΣ 79 
7 ΜΕΘΥΜΚΗ ΜΡΙ ΝΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76 
8 ΓΙΛΥΤΗΣ ΜΙΧΗΛ ΙΩΝΝΗΣ 75 
9 ΚΡΚΙΔΗ ΣΗΜΕΝΙ ΧΡΛΜΠΟΣ 75 
10 ΚΡΜΡΟΥΔΗ ΜΡΙ ΓΕΣΘΗΜΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 74 
11 ΚΣΤΕΛΛΙΝΚΗ ΡΦΕΛ ΜΡΙ ΙΩΝΝΗΣ 73 
12 ΜΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΡΙΝΟΣ 73 
13 ΚΛΟΚΙΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 70 
14 ΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΚΗ ΜΡΙ ΣΤΥΛΙΝΟΣ 68 
15 ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68 
16 ΠΛΟΥΤΣΙΝΣΚΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΡΙΟΥΣ 67 
17 ΡΗΓ ΜΡΙ ΣΤΥΛΙΝΟΣ 67 
18 ΠΝΩΡΙ ΘΕΟΔΩΡ ΠΝΓΙΩΤΗΣ 66 
19 ΚΣΡΙ ΚΛΙΝΤΙ ΓΚΕΝΤΙΝ 65 
20 ΜΘΙΟΥΔΚΗ ΚΩΝ/Ν 65 
21 ΧΟΥΣΤΟΥΛΚΗ ΜΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63 
22 ΣΕΒΣΤΚΗ ΔΗΜΗΤΡ ΝΤΩΝΙΟΣ 60 
23 ΒΣΙΛΚΗ ΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΝΟΣ 59 
24 ΒΣΙΛΩΤΤΟΥ ΡΕΝΙ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 58 
25 ΚΟΡΝΗΛΚΗ ΖΩΗ-ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58 

ΟΙ ΠΡΚΤΩ ΕΝΙ ΕΠΙΛΧΟΝΤΕΣ ΚΙ ΕΓΓΡΦΟΝΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΡΦΕΙ ΚΠΟΙΟΣ Π ΤΟΥΣ ΠΡΠΝΩ 25 
1 ΦΣΟΥΛ ΕΙΡΗΝΗ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 55 
2 ΖΗΔΙΝΚΗ-SEYFRIED ΝΝ-ΝΕΛΗ-ΙΩΣΗΦΙΝ SEYFRIED 50 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕ ΣΕΙΡ ΕΠΙΤΥΧΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ONOMA ΠΤΡΟΣ ΒΘΜΟΣ
1 ΖΩΓΡΦΚΗ ΜΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100
2 ΜΡΓΚΚΗ ΣΤΕΛΛ ΖΩΗ ΜΡΙΟΣ 100
3 ΠΧΚΗ ΧΡΙΚΛΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100
4 ΓΓΕΛΚΗ ΜΡΙΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ 99
5 ΣΕΦ ΓΙΟΥΛΙ ΓΚΣΜΕΝΤ 99
6 ΒΣΙΛΚΗ ΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΝΟΣ 97
7 ΠΟΣΤΟΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΜΜΝΟΥΛ 95
8 ΨΡΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΙΩΝΝΗΣ 95
9 ΜΝΔΛΚΗ ΣΟΦΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 88
10 ΚΟΠΕΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 87
11 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 87
12 ΛΕΚΚΗ ΣΤΕΦΝΙ ΙΩΝΝΗΣ 87
13 ΚΟΥΚAΡ ΙΟΥΛΙ ΙΩΝΝΗΣ 86
14 ΚΝΕΤΟΣ ΝΔΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 86
15 ΠΝΩΡΙ ΘΕΟΔΩΡ ΠΝΓΙΩΤΗΣ 83
16 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΤΘΙΟΣ 82
17 ΔΟΥΛΟΥΦΚΗΣ ΣΜΠΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 78
18 ΛΥΡΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΝΔΡΕΣ 78
19 ΖΗΔΙΝΚΗ-SEYFRIED ΝΝ-ΝΕΛΗ-ΙΩΣΗΦΙΝ SEYFRIED 78
20 ΙΤΡΟΥ ΜΡΙΛΕΝ ΜΡΙΟΣ 74
21 ΜΕΘΥΜΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73
22 ΚΕΥΓ ΜΡΙ ΚΥΡΙΚΟΣ 67
23 ΔΣΚΛΚΗΣ ΝΔΡΕΣ ΕΜΜΝΟΥΛ 65
24 ΜΠΚΟΥΡΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΝΤΕΜΗΣ ΘΝΣΙΟΣ 64
25 ΣΡΡΗΣ ΜΗΝΣ ΝΣΤΣΙΟΣ 64

ΟΙ ΠΡΚΤΩ ΕΝΙ ΕΠΙΛΧΟΝΤΕΣ ΚΙ ΕΓΓΡΦΟΝΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΡΦΕΙ ΚΠΟΙΟΣ Π ΤΟΥΣ ΠΡΠΝΩ 25 
1 ΣΥΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 63
2 ΧΛΚΙΔΚΗ ΓΕΩΡΓΙ ΤΖΩΡΤΖΙΝ ΔΗΜΟΣ 63
3 ΚΠΕΤΝΚΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62
4 ΣΣΡΓΙΩΤΚΗ ΝΝ ΕΜΜΝΟΥΗΛ 61
5 ΚΡΚΙΔΗ ΣΗΜΕΝΙ ΧΡΛΜΠΟΣ 59
6 ΣΠΝΚΗ ΗΛΙΝΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 57
7 ΒAΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΟΛΙΝ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 56
8 ΒΣΙΛΩΤΤΟΥ ΡΕΝΙ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 56
9 ΦΣΟΥΛ ΕΙΡΗΝΗ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 53
10 ΒΛΧΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51
11 ΒΕΡΝΔΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 51
12 ΜΙΕΣΤΡΙ ΚΕΙΣΙ ΝΤΡΙΤΝ 51
13 ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΘΟΥΛ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 50
14 ΚΛΟΚΙΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50
15 ΜΕΘΥΜΚΗ ΜΡΙ ΝΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50
16 ΤΖΙΡΙΤ ΡΕΤΗ ΕΜΜΝΟΥΕΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50

26/06/2014 
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙ 
ΛΕΓΚΚΗ ΒΣΙΛΙΚΗ


 
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY