Τα εξεταστικ κντρα των ειδικν μαθημτων

Οι εξετσεις θα πραγματοποιηθον απ 21 ως 30 Ιουνου

ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ

π το Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων, υπενθυμζεται τι οι εξετσεις των ειδικν μαθημτων για τους αποφοτους Λυκεου (ΓΕΛ-ΕΠΛ ΟΜΔ ’ και Β’) οι οποοι χουν δηλσει εξταση σε να περισστερα ειδικ μαθματα, προκειμνου να αποκτσουν δικαωμα συμμετοχς στην επιλογ για εισαγωγ το τρχον τος σε σχολ τμμα για το οποο απαιτεται εξταση σε να περισστερα ειδικ μαθματα, θα διενεργηθον απ 21 Ιουνου μχρι και 30 Ιουνου, στα παρακτω εξεταστικ κντρα και με βση το αναλυτικ πργραμμα εξετσεων, που χει ανακοινωθε.

 . ΝΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΩΝ

         Οι εξετσεις κατ ειδικ μθημα θα διενεργηθον ως εξς:  

ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΩΝ 2014 ΓΙ ΓΕΛ & ΕΠΛ (ΟΜΔΕΣ & Β)

ΗΜΕΡ

ΗΜΕΡ/ΝΙ

ΜΘΗΜ

ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΗΣ

ΣΒΒΤΟ

21-6-2014

ΓΓΛΙΚ

10.00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡ

23-6-2014

ΓΛΛΙΚ

08.30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ

24-6-2014

ΓΕΡΜΝΙΚ

08.30 π.μ.

ΤΕΤΡΤΗ

25-6-2014

ΡΜΟΝΙ

08.30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

26-6-2014

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΝΟΤΗΤΩΝ

08.30 π.μ.

ΠΡΣΚΕΥΗ

27-6-2014

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

08.30 π.μ.

ΣΒΒΤΟ

28-6-2014

ΓΡΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

08.30 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡ

30-6-2014

ΙΤΛΙΚ

08.30 π.μ.

ΙΣΠΝΙΚ

16.00 μ.μ.

 

Β. ΕΞΕΤΣΤΙΚ ΚΕΝΤΡ ΓΓΛΙΚΩΝ

       Οι εξετσεις στο ειδικ μθημα των ΓΓΛΙΚΩΝ θα διενεργηθον στα εξεταστικ κντρα που χουν οριστε απ την οικεα Διεθυνση Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

 

Γ. ΕΞΕΤΣΤΙΚ ΚΕΝΤΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΓΓΛΙΚΩΝ)

1. ΕΞΕΤΣΤΙΚ ΚΕΝΤΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΗΝ

              Στην ΘΗΝ θα εξεταστον οι υποψφιοι που κατθεσαν τηση-Δλωση σε Λκεια των Περιφερειακν Διευθνσεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης ττικς, Πελοποννσου, Δυτικς Ελλδας, Στερες Ελλδας, Κρτης, Ιονων Νσων, Βορεου ιγαου και Νοτου ιγαου. ναλυτικ, τα εξεταστικ αυτ κντρα κατ ειδικ μθημα για τους υποψηφους αυτος εναι:

α) Για τα ειδικ μαθματα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

Η κατανομ των υποψηφων στα εξεταστικ κντρα θα γνει ως εξς:

1.     A.Για τους υποψφιους που κατθεσαν τηση-Δλωση σε Λκεια της Περιφερειακς Διεθυνσης Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης  ΤΤΙΚΗΣ

1. Στο Ε.Κ. του 57ου Γενικο Λυκεου θνας(οδς στραπγιαννου 3 και Βολανκη – 11526 θνα) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μχρι και Ζ (263 Ελ. Σχ. και 250 Γρ. Σχ.).

     2. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικο Λυκεου ργυροπολης (οδς Μαρνου ντπα 2- 16452 ργυροπολη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ Η μχρι και ΛΟ (253 Ελ. Σχ. και 240 Γρ. Σχ.).

     3. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικο Λυκεου Χαλανδρου (οδς Διονσου 20 και Καλλισπρη – 15234 Χαλνδρι) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΛΥ μχρι και ΠΛ (243 Ελ. Σχ. και 229 Γρ. Σχ.).

     4.   Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικο Λυκεου μαρουσου (οδς Κηφισας 213- 15124 Μαροσι) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΠΝ μχρι και ΣΜ (210 Ελ. Σχ. και 198 Γρ. Σχ.).

   5. Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικο Λυκεου Καλλιθας(οδς Ελ. Βενιζλου 175- 17673 Καλλιθα) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΣΟ μχρι και Ψ (236 Ελ. Σχ. και 224 Γρ. Σχ.).

Β. Για τους υποψφιους που κατθεσαν τηση-Δλωση σε Λκεια των Περιφερειακν Διευθνσεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης Πελοποννσου, Δυτικς Ελλδας, Στερες Ελλδας, Κρτης, Ιονων Νσων, Βορεου ιγαου και Νοτου ιγαου.

   1. Στο Ε.Κ. του 7ου Γενικο Λυκεου θνας (οδς Πρατνου 19 – 11634 Παγκρτι) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μχρι και ΚΗ (252 Ελ. Σχ. και 231 Γρ. Σχ.).

   2. Στο Ε.Κ. του 16ου Γενικο Λυκεου θνας(οδς Πανρμου και Λαρσης 47- 11524 μπελκηποι) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΚΙ μχρι και Ν (195 Ελ. Σχ. και 172 Γρ. Σχ.).

   3. Στο Ε.Κ. του Γενικο Λυκεου Καλλπολης (οδς Μαρας Χατζηκυριακο 27- 18539 Πειραις) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΝΙ μχρι και Ψ (295 Ελ. Σχ. και 265 Γρ. Σχ.).

 

β) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ «ΓΕΡΜΝΙΚ»

     1. Στο Ε.Κ. του 5ο Γενικο Λυκεου Ηλιοπολης (οδς Λ. Βουλιαγμνης 525 – 16341 Ηλιοπολη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μχρι και Κ (302).

     2. Στο Ε.Κ. του 18ου Γενικο Λυκεου θνας (οδς Λ. Ιωνας και Δαρπφελδ 11, γ. Ελεοσα- 11144 θνα) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΚΕ μxρι και Ο (267).

     3. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικο Λυκεου Νας Σμρνης (οδς γ. νδρα & Κορα 20 – 17122 Να Σμρνη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ Π μχρι και Ψ (304).

 γ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ «ΓΛΛΙΚ»

       1. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικο Λυκεου Περιστερου (οδς Κλετορος & γ. Παλου 53 - 12132 Περιστρι) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μxρι και ΚΠ (332).

       2. Στο Ε.Κ. του 9ου Γενικο Λυκεου θνας (Τρων 2- 11851 Θησεο) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΚΡ μxρι και ΜΟΥ (347).

         3. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικο Λυκεου Βρωνα (Φορμωνος και Γ. Γεννηματ 34- 16231 Βρωνας) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΜΠ μχρι και ΣΙ (284).

       4. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικο Λυκεου Καισαριανς (οδς Ηρς Κωνσταντοπολου 13β – 16121 Καισαριαν) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΣΚ μχρι και Ψ (253).

 δ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ «ΡΜΟΝΙ»

       1. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικο Λυκεου Περιστερου (οδς Μιχαλακοπολου & γ. Τριδος- 12137 Περιστρι) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μχρι και M (333).

       2. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικο Λυκεου Πετροπολης (οδς νατ. Ρωμυλας & Θεσσαλας – 13231 Πετροπολη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΜΓ μχρι και Ψ (313).

   ε) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΝΟΤΗΤΩΝ»

          1. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικο Λυκεου Ν. Ιωνας (οδς Εμμ. Παππ 6 & Φιλελλνων – 14234 Ν. Ιωνα) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μχρι και ΜΖ (291).

     2. Στο Ε.Κ. του Μεγρου Μουσικς θηνν, θουσα Banquet, (οδς Βασιλσσης Σοφας & Κκκαλη, 11521 θνα), σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΜΚ μxρι και Ψ (355).

 

          στ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ «ΙΤΛΙΚ»

     λοι οι υποψφιοι θα εξεταστον στην ΘΗΝ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικο Λυκεου Νας Σμρνης (οδς Νικομηδεας 7- 9, 17124 Να Σμρνη) (268).

          ζ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ «ΙΣΠΝΙΚ»

     λοι οι υποψφιοι θα εξεταστον στην ΘΗΝ στο Ε.Κ. του 1ου Γενικο Λυκεου Πειραι(οδς φεντολη 5 - 18536 Πειραις) (195).

                                                                                                           

                                                           

2. ΕΞΕΤΣΤΙΚ ΚΕΝΤΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ

     Στη ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ θα εξεταστον οι υποψφιοι που κατθεσαν τηση - Δλωση σε Λκεια των Περιφερειακν Διευθνσεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης Θεσσαλας, Ηπερου, Δυτικς Μακεδονας, Κεντρικς Μακεδονας και νατολικς Μακεδονας & Θρκης.

       ναλυτικ τα εξεταστικ αυτ κντρα κατ ειδικ μθημα για τους υποψηφους αυτος εναι:

      

     α) Για τα ΕΙΔΙΚ ΜΘΗΜΤ

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» ΚΙ «ΓΡΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

      1. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικο Λυκεου Ευσμου (οδς Παπγου και Θεοδρας -56224 Εοσμος) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μxρι και Κ (360 Ελ. Σχ. και 315 Γρ. Σχ.).

      2. Στο Ε.Κ. του 14ου Γενικο Λυκεου Θεσσαλονκης (οδς Γ. Παπανδρου & Θ. Σοφολη, 54655 Θεσσαλονκη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΚΒ μχρι και ΠΕ (377 Ελ. Σχ. και 332 Γρ. Σχ.).

      3. Στο Ε.Κ. του 30ου Γενικο Λυκεου Θεσσαλονκης (οδς Σ. Γενναδου 53- 54250 Θεσσαλονκη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΠΗ μxρι και Ψ (285 Ελ. Σχ. και 248 Γρ. Σχ.).

β) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ «ΓΕΡΜΝΙΚ»

         1. Στο Ε.Κ. του 20ου Γενικο Λυκεου Θεσσαλονκης (οδς Κλενθους 30 – 54453 Θεσσαλονκη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μχρι και Μ (381).

         2. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικο Λυκεου Ελευθερου Κορδελιο (25ης Μαρτου 2, 56334 Ελευθ.-Νο Κορδελι, Θεσσαλονκη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ ΜΕ μχρι και Ψ (382).

 γ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ «ΓΛΛΙΚ»

       1. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικο Λυκεου Θεσσαλονκης (οδς π. Παλου 28- 54634 Θεσσαλονκη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μxρι και Μ (243).

       2. Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικο Λυκεου Σταυροπολης (οδς Ιθκης- ρια Εοσμου – 56431 Σταυροπολη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ Ν μχρι και Χ (186).

 δ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ «ΡΜΟΝΙ»

     1. Στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΛ Πολχνης (οδς Σαπφος 3 (πρην Ν. Καρατσιου)- 56533 Πολχνη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ μχρι και Λ (269).

     2. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικο Λυκεου Θεσσαλονκης (οδς Ικτνου 5- 54622 Θεσσαλονκη) σοι το επνυμ τους αρχζει απ Μ μχρι και Χ (273).

 ε) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΝΟΤΗΤΩΝ»

     λοι οι υποψφιοι θα εξεταστον στη ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ στο Ε.Κ. του 2ου Γενικο Λυκεου Νεπολης (πρην Στρ. Στρεμπενιτη – 56701 Νεπολη) (542).

 στ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ «ΙΤΛΙΚ»

     λοι οι υποψφιοιθα εξεταστον στη ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΛ Συκεν (οδς Ηρων Πολυτεχνεου & Γ. Ρτσου 2- 56626 Συκις Θεσσαλονκης) (155)

  ζ) Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΘΗΜ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ «ΙΣΠΝΙΚ»

     λοι οι υποψφιοι θα εξεταστον στη ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ στο Ε.Κ. του 15ου Γενικο Λυκεου Θεσσαλονκης (οδς Καρλου Ντηλ 24 – 54623 Θεσσαλονκη) (72).

 

 Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΝΠΗΡΙ ΚΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΝΓΚΕΣ

λοι οι υποψφιοι με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες που θα εξεταστον στα ειδικ μαθματα, θα ενημερωθον για τον τπο εξτασς τους απ τα σχολεα τους, με εγκκλιο που θα αποσταλε τις προσεχες ημρες.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

        1. Οι υποψφιοι πρπει να προσρχονται στις αθουσες εξτασης μχρι τις 08:00 π.μ. για λα τα μαθματα εκτς των γγλικν, για το οποο πρπει να προσλθουν μχρι τις 09:30 π.μ. και των Ισπανικν για τo οποo πρπει να προσλθουν μχρι τις 15.30 μ.μ..

       2. Ο χρνος διρκειας της εξτασης των Ξνων Γλωσσν και της ρμονας εναι τρεις (3) ρες και του Ελεθερου και Γραμμικο Σχεδου ξι (6) ρες. Ειδικ για το μθημα «λεγχος Μουσικν κουστικν Ικανοττων», διευκρινζεται τι η διρκεια εξτασης εναι περπου εκοσι (20) λεπτ.

       3. Οι υποψφιοι πρπει να χουν μαζ τους το δελτο εξεταζομνου.

       4. Κατ την εξταση στο Γραμμικ Σxδιο δνεται στους υποψφιους χαρτ σxεδασης, που οι εξωτερικς του διαστσεις εναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικς διαστσεις, στις οποες γνεται η σχεδαση, 0,50 Χ 0,58 μ.. Για το λγο αυτ, ο υποψφιος πρπει να χει μαζ του στις εξετσεις πινακδα σχεδασης διαστσεων αναλγων με το χαρτ σχεδασης και τα απαρατητα για τη σχεδαση ργανα και υλικ, δηλαδ χαρτ πρχειρο σχεδασης (ριζχαρτο λλο, απαραιττως σε δισταση 4), μολβια με διαφορετικ σκληρτητα για διαφορετικ πχη γραμμν, ργανα για σχεδαση με μολβι με σινικ μελνη, ταυ παραλληλογρφο, τργωνα σxεδασης, κοιν υποδεκμετρο και τα λοιπ αναγκαα μσα σxεδασης (διαβτη, καμπυλγραμμο, γομολστιxα, ξστρα - καμπνα κ.λ.π.). παγορεεται, μως, να xρησιμοποιε συστματα σxεδασης, δηλαδ ειδικ εκτυπωτικ μηxανματα γραφς και σxεδασης γραμμτων, ζελατνες μεταλλικ στοιxεα τυποποιημνων γραμμτων, αυτοκλλητα (ρστερ, λετραστ κ.λ.π.) γραμμτων γραμμοσκισεων και κλιμακμετρα (υποδεκμετρα σε διφορες κλμακες, να: εκοσι, να : πενντα κ.λ.π.).

       5. Κατ την εξταση στο Ελεθερο Σxδιο, δνεται στους υποψφιους xαρτ σxεδασης που οι εξωτερικς του διαστσεις εναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικς διαστσεις, στις οποες γνεται η σxεδαση, 0,50 Χ 0,50 μ. Για το λγο αυτ, ο υποψφιος πρπει να xει μαζ του στις εξετσεις πινακδα σxεδασης διαστσεων αναλγων με το xαρτ σxεδασης. Η εξταση γνεται με μολβια. Ο υποψφιος πρπει να xει μαζ του, εκτς απ την πινακδα, μολβια μαλακ και σκληρ, γομολστιxα, ξστρα.

Επσης επιτρπεται η χρησιμοποηση βελνας μετρματος και νματος στθμης, εν δεν επιτρπεται η χρησιμοποηση σπρυ.         

 
 
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY