’

δετε το ακλουθο ρθρο

 Η ψφιση του νομοσχεδου για το νο Λκειο φρνει αλλαγς χι μνο στο σστημα εισαγωγς των μαθητν στα ΕΙ και ΤΕΙ λλα και στον τρπο προαγωγς απ τξη σε τξη. Προς ενημρωση λοιπν των μαθητν και των γονων παραθτουμε τι ισχει για την προαγωγ των μαθητν μσα απ παραδεγματα καθς και τα σχετικ χωρα του νομοσχεδου. Προαγωγ απ την ’ στη Β’ Λυκεου παρατητη προπθεση για την προαγωγ του μαθητ αποτελον τα ακλουθα: α) η επτευξη γενικο βαθμο σου αντερου του δκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικς και γραπτς βαθμολογας σε Ελληνικ γλσσα, Μαθηματικ τουλχιστον δκα (10) και τουλχιστον οκτ (8) σε καθνα απ τα υπλοιπα μαθματα. ταν μαθητς δεν πληρο τις προποθσεις α’ και β’ του προηγομενου εδαφου επαναλαμβνει τη φοτηση, εν ταν δεν πληρο την προπθεση β’ του προηγομενου εδαφου, κατ διακριτ διακριτ γνωστικ αντικεμενα μαθημτων στα υπλοιπα μαθματα, παραπμπεται σε επανεξταση σε αυτ σε αυτ και προγεται επαναλαμβνει τη φοτηση κατ τα οριζμενα ως νω. Πς εξγεται ο βαθμς σε κθε μθημα Ο βαθμς σε κθε μθημα εξγεται απ τον μσο ρο των προφορικν των 2 τετραμνων και απ τον βαθμ των εξετσεων: Για παρδειγμα μαθητς με 14 στο πρτο τετρμηνο Ιστορα και 16 στο δετερο τετρμηνο χει μσο ρο 15 στα προφορικ. ν ο μαθητς γρψει 10 στις εξετσεις ο βαθμς προαγωγς εναι 15+10/2 = 12.5. Το παραπνω ισχει για λες τις τξεις. Παρδειγμα: Μαθητς χει μσο ρο 10 στην τξη του λυκεου μως στα μαθηματικ χει 9. Ο μαθητς αυτς θα επανεξεταστε το Σεπτμβριο. Μαθητς με μσο ρο 12 στην τξη προγεται ακμα και αν χει κποια μαθματα κτω απ τη βση με την προπθεση μαθηματικ και ελληνικ γλσσα να χει 10 και πνω. Για παρδειγμα αν χει 9 στην Ιστορα στα Θρησκευτικ και 8 στα γγλικ προγεται καθς για τα μαθματα αυτ απαιτεται τουλχιστον 8. Μαθματα Ελχιστος Βαθμς προαγωγς Μαθηματικ 10 και νω Ελληνικ γλσσα 10 και νω Φυσικς επιστμες 8 και νω Ιστορα 8 και νω Πολιτικ παιδεα 8 και νω Εφαρμογς πληροφορικς 8 και νω Γεωλογα 8 και νω Ελληνικς πολιτισμς 8 και νω Καλλιτεχνικ παιδεα 8 και νω Φυσικ αγωγ ΔΕΝ ΕΞΕΤΖΕΤΙ Ερευνητικ εργασα ΔΕΝ ΕΞΕΤΖΕΤΙ Προαγωγ απ τη Β’ στη Γ’ Λυκεου παρατητη προπθεση για την προαγωγ του μαθητ αποτελον τα ακλουθα: α) η επτευξη γενικο βαθμο σου αντερου του δκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικς και γραπτς βαθμολογας σε Ελληνικ γλσσα, Μαθηματικ τουλχιστον δκα (10) και των μαθημτων ομδας προσανατολισμο τουλχιστον δκα (10) και τουλχιστον οκτ (8) σε καθνα απ τα υπλοιπα μαθματα. ταν μαθητς δεν πληρο τις προποθσεις α’ και β’ του προηγομενου εδαφου επαναλαμβνει τη φοτηση, εν ταν δεν πληρο την προπθεση β’ του προηγομενου εδαφου κατ διακριτ διακριτ γνωστικ αντικεμενα μαθημτων μαθματα προσανατολισμο υπλοιπα μαθματα παραπμπεται σε επανεξταση σε αυτ αυτ και προγεται επαναλαμβνει τη φοτηση κατ τα οριζμενα ως νω. Παρδειγμα: Μαθητς με γενικ 11 στη Β τξη και αρχαα 9 οδηγεται σε επανεξταση για το μθημα των αρχαων. ν μαθητς χει μσο ρο 10 και χει 9 στο μθημα της φιλοσοφας προγεται αρκε στα μαθματα κατεθυνσης και σε γλσσα και μαθηματικ να χει 10. Μαθματα Ελχιστος Βαθμς προαγωγς Μαθηματικ 10 και νω Ελληνικ γλσσα 10 και νω Φυσικς επιστμες 8 και νω Εισαγωγ Η/Υ 8 και νω Ιστορα 8 και νω Φιλοσοφα 8 και νω Πολιτικ παιδεα 8 και νω Θρησκευτικ 8 και νω Ξνη γλσσα 8 και νω Φυσικ αγωγ ΔΕΝ ΕΞΕΤΖΕΤΙ Ερευνητικ εργασα ΔΕΝ ΕΞΕΤΖΕΤΙ Μαθματα προσανατολισμο Ελχιστος Βαθμς προαγωγς Φυσικ 10 και νω Μαθηματικ 10 και νω ρχαα 10 και νω Βασικς αρχς κοινωνικν επιστημν 10 και νω πλυση απ τη Γ’ Λυκεου παρατητη προπθεση για την προαγωγ του μαθητ αποτελον τα ακλουθα: α) η επτευξη γενικο βαθμο σου αντερου του δκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικς και γραπτς βαθμολογας σε Ελληνικ γλσσα, Μαθηματικ τουλχιστον δκα (10) και των μαθημτων ομδας προσανατολισμο τουλχιστον δκα (10) και τουλχιστον οκτ (8) σε καθνα απ τα υπλοιπα μαθματα. ταν μαθητς δεν πληρο τις προποθσεις α’ και β’ του προηγομενου εδαφου επαναλαμβνει τη φοτηση, εν ταν δεν πληρο την προπθεση β’ του προηγομενου εδαφου κατ διακριτ διακριτ γνωστικ αντικεμενα μαθημτων μαθματα προσανατολισμο υπλοιπα μαθματα παραπμπεται σε επανεξταση σε αυτ αυτ και προγεται επαναλαμβνει τη φοτηση κατ τα οριζμενα ως νω. Παρδειγμα: Μαθητς με γενικ 11 στη Γ’ τξη και ρχαα 9 οδηγεται σε επανεξταση για το μθημα των ρχαων. ν μαθητς χει μσο ρο 10 και χει 9 στο μθημα της Φιλοσοφας προγεται αρκε στα μαθματα κατεθυνσης και σε γλσσα και μαθηματικ να χει 10. Μαθματα Ελχιστος Βαθμς προαγωγς Να ελληνικ γλσσα και λογοτεχνα 10 και νω Εισαγωγ Η/Υ 8 και νω Ιστορα 8 και νω Θρησκευτικ 8 και νω Ξνη γλσσα 8 και νω Φυσικ αγωγ ΔΕΝ ΕΞΕΤΖΕΤΙ Μαθματα προσανατολισμο Ελχιστος Βαθμς προαγωγς Φυσικ 10 και νω Μαθηματικ 10 και νω Χημεα 10 και νω Βιολογα 10 και νω ρχαα 10 και νω Λατινικ 10 και νω Ιστορα 10 και νω ρχς Οικονομικς επιστμης 10 και νω Στοιχεα Κοινωνικν και Πολιτικν Επιστημν 10 και νω ρχς Φυσικν Επιστημν 10 και νω


Διαβστε περισστερα: Πς προγεται ο μαθητς απ την ’ στη Β’ Λυκεου | ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY