Δελτο Τπου

 

ypdvmth thumb other250 0Προγρμματα των πανελλαδικν εξετσεων 2014

 

. Πργραμμα των πανελλαδικν εξετσεων 2014  

Β. Γενικτερος προγραμματισμς για τις διαδικασες εισαγωγς

 

. Πργραμμα των πανελλαδικν εξετσεων 2014.

α) Στις 21 Μαου λγουν τα μαθματα του σχολικο τους 2013-2014 .

β) Οι πανελλαδικς εξετσεις των υποψηφων των ημερσιων και εσπερινν Γενικν Λυκεων (ΓΕΛ) και των ημερσιων και εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΛ-ΟΜΔ Β) για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση θα αρχσουν την Τετρτη 28-5-2014, εν οι πανελλαδικς εξετσεις των υποψηφων των ημερσιων και εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΛ-ΟΜΔ ) θα αρχσουν την Πμπτη 29-05-2014. Οι εξετσεις των ειδικν μαθημτων θα ξεκινσουν το Σββατο 21-6-2014. Η Υγειονομικ Εξταση και Πρακτικ Δοκιμασα των υποψηφων για εισαγωγ στα Τμματα Επιστμης Φυσικς γωγς και θλητισμο (Τ.Ε.Φ...) θα διεξαχθε απ 23-6-2014 ως και 4-7-2014. Τλος, οι επαναληπτικς πανελλαδικς εξετσεις των ΓΕΛ θα αρχσουν την Πμπτη 19-6-2014.

γ) Οι απολυτριες εξετσεις για τα μαθματα που εξετζονται σε εππεδο σχολικς μονδας για την Γ τξη των ημερσιων και τη Δ τξη των εσπερινν Γενικν Λυκεων θα ξεκινσουν την Παρασκευ 13-6-2014 για σους θα χουν συμμετσχει στις πανελλαδικς και θα διενεργηθον με βση το πργραμμα που καταρτζει το κθε λκειο χωριστ.

δ) Οι απολυτριες και πτυχιακς εξετσεις ημερσιων και εσπερινν ΕΠΛ (ΟΜΔ και Β) σε εππεδο σχολικς μονδας θα ξεκινσουν την Παρασκευ 20-6-2014 και θα διενεργηθον με βση το πργραμμα που καταρτζει το κθε λκειο χωριστ.

Συνημμνα ανακοιννεται το πλρες πργραμμα των πανελλαδικν εξετσεων 2014 και αναλυτικ :

1. ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

2. ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΛ (ΟΜΔ )

3. ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

4. ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΩΝ 2014 ΓΙ ΓΕΛ & ΕΠΛ (ΟΜΔΕΣ & Β)

 

Β. Γενικτερος προγραμματισμς για τις διαδικασες εισαγωγς

Στις αρχς Μαου, λοι οι υποψφιοι για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ ΕΠΛ, στο Λκειο στο οποο υπβαλαν την τηση-Δλωση του Φεβρουαρου, θα αποκτσουν το δελτο εξεταζομνου, με το οποο θα προσρχονται στο εξεταστικ κντρο κατ τις ημρες των εξετσεων. Στο δελτο εξεταζομνου θα αναγρφεται και το συγκεκριμνο εξεταστικ κντρο, στο οποο θα πρπει οι υποψφιοι να προσρχονται για την εξταση στα πανελλαδικ μαθματα σε τυχν ειδικ μαθματα.

Στα μσα Ιουνου, λοι οι υποψφιοι για τις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ ΕΠΛ, στο Λκειο στο οποο υπβαλαν την τηση-Δλωση του Φεβρουαρου, θα προσλθουνγια να αποκτσουν προσωπικ κωδικ ασφαλεας (password), για να τον χρησιμοποισουν κατ την ηλεκτρονικ υποβολ του μηχανογραφικο τους δελτου.

Η υποβολ των μηχανογραφικν δελτων θα γνει και φτος ηλεκτρονικ, μσω διαδικτου, απ τα μσα Ιουνου ως τις αρχς Ιουλου. Το ντυπο μηχανογραφικ δελτο θα χει δη ανακοινωθε απ το Μιο. Οι υποψφιοι για το 10% των θσεων (χωρς να εξταση) θα μπορον να αποκτον προσωπικ κωδικ ασφαλεας (password) σε ποιο Λκειο τους εξυπηρετε.

σοι απ τους μαθητς της τελευταας τξης εμππτουν στην ειδικ κατηγορα των υποψηφων-πασχντων απ σοβαρς παθσεις (για εισαγωγ στο 5% των θσεων εισακτων), χουν δη πιστοποιηθε απ συγκεκριμνα νοσοκομεα για την πθησ τους. Οι υποψφιοι αυτο εφσον δεν επιθυμον να συμμετσχουν στις πανελλαδικς εξετσεις θα αποκτσουν ενδοσχολικ απολυτριο (εκτς αν εναι δη απφοιτοι) και θα υποβλουν ειδικ μηχανογραφικ δελτο στις αρχς Σεπτεμβρου.

Για λες τις παραπνω διαδικασες οι υποψφιοι θα ενημερνονται απ τα Λκει τους με σχετικς εγκυκλους. Παρλληλα, ενημερωτικ υλικ, εγκκλιοι, υποδεγματα κλπ θα αναρτνται και στην επσημη ιστοσελδα του Υπουργεου Παιδεας www.minedu.gov.gr στο σνδεσμο ΕΞΕΤΣΕΙΣ.

κολουθε σε 4 συνημμνους πνακες το αναλυτικ πργραμμα των πανελλαδικν εξετσεων 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΛ(ΟΜΔ Β) ΣΤ ΜΘΗΜΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΗΜΕΡ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙ

ΜΘΗΜ

ΚΤΗΓΟΡΙ ΜΘΗΜΤΟΣ

ΤΕΤΡΤΗ

28-5-2014

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΠΡΣΚΕΥΗ

30-5-2014

-ΒΙΟΛΟΓΙ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΘΗΜΤΙΚ ΚΙ ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡ

2-6-2014

-ΡΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚ

-ΜΘΗΜΤΙΚ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ (ΚΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΡΤΗ

4-6-2014

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ

-ΒΙΟΛΟΓΙ

-ΧΗΜΕΙ – ΒΙΟΧΗΜΕΙ

-ΡΧΕΣ ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΣ & ΠΡΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΡΣΚΕΥΗ

6-6-2014

-ΛΤΙΝΙΚ

-ΧΗΜΕΙ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ

-ΝΠΤΥΞΗ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΣ & ΠΡΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΡΙΤΗ

10-6-2014

-ΙΣΤΟΡΙ

-ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ (ΚΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ

12-6-2014

-ΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΣ

ΜΘΗΜ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

                                    

Ως ρα ναρξης εξτασης ορζεται η 08:30 π.μ., κοιν για τους υποψηφους ημερσιων και εσπερινν Λυκεων.

Οι υποψφιοι πρπει να προσρχονται στις αθουσες εξτασης μχρι τις 08.00 π.μ. 

 

 

 

 

 

  1. 1.ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
  2. 2.ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΛ (ΟΜΔ )
  3. 3.ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ 2014
  4. ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΩΝ 2014 ΓΙ ΓΕΛ & ΕΠΛ (ΟΜΔΕΣ & Β)

ΚΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΛ(ΟΜΔ Β) ΣΤ ΜΘΗΜΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΗΜΕΡ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙ

ΜΘΗΜ

ΚΤΗΓΟΡΙ ΜΘΗΜΤΟΣ

ΤΕΤΡΤΗ

28-5-2014

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΠΡΣΚΕΥΗ

30-5-2014

-ΒΙΟΛΟΓΙ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΘΗΜΤΙΚ ΚΙ ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡ

2-6-2014

-ΡΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚ

-ΜΘΗΜΤΙΚ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ (ΚΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΡΤΗ

4-6-2014

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ

-ΒΙΟΛΟΓΙ

-ΧΗΜΕΙ – ΒΙΟΧΗΜΕΙ

-ΡΧΕΣ ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΣ & ΠΡΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΡΣΚΕΥΗ

6-6-2014

-ΛΤΙΝΙΚ

-ΧΗΜΕΙ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ

-ΝΠΤΥΞΗ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΣ & ΠΡΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΡΙΤΗ

10-6-2014

-ΙΣΤΟΡΙ

-ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤ/ΝΣΗΣ (ΚΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ

12-6-2014

-ΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΣ

ΜΘΗΜ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

                                    

Ως ρα ναρξης εξτασης ορζεται η 08:30 π.μ., κοιν για τους υποψηφους ημερσιων και εσπερινν Λυκεων.

Οι υποψφιοι πρπει να προσρχονται στις αθουσες εξτασης μχρι τις 08.00 π.μ.

Η διρκεια εξτασης κθε μαθματος εναι τρεις (3) ρες.

ΚΙ ΜΘΗΜΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΛ (ΟΜΔ Β)

ΗΜΕΡ

ΗΜΕΡ/ΝΙ

ΕΞΕΤΖΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤ

ΠΕΜΠΤΗ

29-5-2014

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣ

ΤΡΙΤΗ

03-6-2014

-ΜΘΗΜΤΙΚ Ι

ΠΡΣΚΕΥΗ

13-6-2014

-ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

-ΣΤΟΙΧΕΙ ΜΗΧΝΩΝ

-ΔΙΚΤΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

-ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΤΟΜΙΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΣ ΙΙ

-ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΜΗΧΝΗΜΤ ΙΙ

ΣΒΒΤΟ

14-6-2014

-ΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΣ ΙΙ

-ΓΡΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΡΜΟΓΕΣ

-ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ ΚΛΙΜΤΙΣΜΟΥ

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

-ΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ

ΔΕΥΤΕΡ

16-6-2014

-ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΝΣΕΩΝ

-ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ

-ΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΣ

-ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΘΟΛΟΓΙΣ

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ

17-6-2014

-ΝΥΣΙΠΛΟ ΙΙ

-ΜΗΧΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΣΗΣ ΙΙ

-ΦΥΤΙΚΗ ΠΡΓΩΓΗ

-ΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΣΤΟΙΧΕΙ ΙΜΤΟΛΟΓΙΣ-ΙΜΟΔΟΣΙΣ

ΤΕΤΡΤΗ

18-6-2014

-ΣΥΣΤΗΜΤ ΨΗΦΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

-ΜΗΧΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

-ΡΧΕΣ ΟΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-ΔΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

19-6-2014

-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΙ ΣΦΛΕΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙ ΙΙ

-ΜΕΤΦΟΡ ΦΟΡΤΙΩΝ

 

Ως ρα ναρξης εξτασης ορζεται η 08:30 π.μ. κοιν για τους υποψφιους ημερσιων και εσπερινν Λυκεων.

Οι υποψφιοι πρπει να προσρχονται στις αθουσες εξτασης μχρι τις 08.00 π.μ.

Η διρκεια εξτασης κθε μαθματος εναι τρεις (3) ρες, εκτς απ τα μαθματα ειδικτητας: ρχιτεκτονικ Σχδιο και Γραφιστικς Εφαρμογς, για τα οποα η διρκεια εξτασης εναι τσσερις (4) ρες.

Οι υποψφιοι των Εσπερινν ΕΠΛ (Ομδα ) εξετζονται μνο στα μαθματα γενικς παιδεας Νεοελληνικ Γλσσα και Μαθηματικ Ι. π&ome

 
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY