ο Νόμος για το νέο Λύκειο
Νόμος 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
Περιέχει ρυθμίσεις για το Γενικό (ΓΕ.Λ.), 
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), τις Σχολές 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), τα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), την Εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τις μετεγγραφές 
κλπ

http://sep4u.gr 2

 http://sep4u.gr/ppt/neo_gel.pdf  

  
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY