Ύλη κατακτηρίων εξετάσεων(επαναληπτικών και μη),σχολικού έτους 2013-14

Κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις σε κάποιες κατευθύνσεις των Β’ και Γ’ τάξεων του Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση 10 Σεπτεμβρίου). Σχετική ανακοίνωση θα δημοσυετεί και για τις εισαγωγικές(επαναληπτικες)στην Α Γυμνασίου εφόσον υπάρξουν κενά απο τις εγγραφές.

 Η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στη Β’ και Γ΄τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και για την Α΄τάξη του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου είναι η ακόλουθη: 
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY