ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ& ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

      

                                      

                    

Τηλ.    2810  762610

   Fax:    2810  762607  

 

 

 

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις:

Α. Εικαστικών Τεχνών
Β. Θεάτρου- Κινηματογράφου
Γ. Χορού
 Οι γονείς των μαθητών , οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 15 Μαϊου 2013 μέχρι και Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013,  από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Οι εξετάσεις για την επιλογή  μαθητών θα πραγματοποιηθούν

Α. την Τρίτη 25/06/2013 για Θέατρο-Κινηματογράφο και Χορό  από 9-12 π.μ.

Β. την Τετάρτη 26/06/2013 για τα Εικαστικά από 9-12 π.μ.

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

 

 

ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ /ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                                        Ημερομηνία…………………………………….

Προς  το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου
Για συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής   για το   σχολ. έτος  2013-2014

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Επώνυμο
Όνομα

Αρ. Δελτ. Ταυτ.

 

Πατρώνυμο

 

Διεύθυνση
Πόλη 
Ταχ. Κώδικας
Δήμος
Τηλέφωνο (σταθερό)
Τηλέφωνο (κινητό)

 

e-mail

Σχέση με τον μαθητή  :    πατέρας  /μητέρα / άλλη  σχέση (προσδιορίστε)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤ…………………………….

 

Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Μητρώνυμο
         
Προκειμένου να δεχτείτε τ…………….. ως άνω  μαθητ …………………..στη διαδικασία επιλογής για να εγγραφεί  στην Α’ Γυμνασίου,        
                                                δηλώνω υπευθύνως  ότι
1.       Είμαι κηδεμόνας τ……………… ως άνω μαθητ……………………………….
2.       Το Δημοτικό Σχολείο από το οποίο αποφοίτησε είναι το
……………………………………………………………………………………………………….
3.       Το Γυμνάσιο στο οποίο θα αποσταλεί το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου από όπου
αποφοίτησε είναι το …………………………………………………………………………………………….
4.………….ως άνω μαθητ………… επιθυμεί να πάρει μέρος στις εξετάσεις για τις εξής κατευθύνσεις:
Υπογραφή γονέα

 

Εικαστικών Τεχνών

 

Μπορείτε να επιλέξετε  με  Χ
από μία έως  δύο Κατευθύνσεις. Ο μαθητής, εφόσον επιλεγεί, μπορεί να παρακολουθήσει ΜΙΑ ΜΟΝΟ Κατεύθυνση

 

Θεάτρου- Κινηματογράφου

 

 

Χορού

 

 

Σημείωση: Με την εγγραφή τους οι επιλεγέντες μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν 2 φωτογραφίες και Πιστοποιητικό Γέννησης.

 

                                                                                        Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
                                                                                                      


 
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY